karta rabatowa The Piano

Uwaga!
Od dnia 13.03 karta rabatowa the Piano przestaje obowiązywać.


Oferujemy Państwu Kartę Rabatową The Piano uprawniającą do rabatu 20, a nawet 30% dla dań a la carte.

Wystarczy przyjść do The Piano, zrobić zamówienie na minimum 30 zł dla jednej osoby na danie z karty i wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu.

 


karta rabatowa The Piano
REGULAMIN „KARTY RABATOWEJ THE PIANO”

I.    Regulamin programu
1.    Organizatorem programu „KARTA RABATOWA THE PIANO” jest Restauracja The Piano  P.P.H.U. Imbis Serwis sc, z siedzibą w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 87C, zwana dalej „Organizatorem”.
2.    Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania „KARTY RABATOWEJ THE PIANO” oraz określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, zwanego dalej „Uczestnikiem”.
3.    Treść Regulaminu oraz każda zmiana Regulaminu jest udostępniana w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.thepiano.eu

II.    Postanowienia ogólne

1.    Program „KARTA RABATOWA THE PIANO” przeznaczony jest dla klientów Restauracji The Piano oraz gości Hotelu Bytom Prime.
2.    Program „KARTA RABATOWA THE PIANO” realizowany jest od 15.02.2016r.
3.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych oraz na ich wykorzystanie do celów promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.
4.    Administratorem danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych programu jest Restauracja The Piano  P.P.H.U. Imbis Serwis sc, z siedzibą w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 87C.

III.    Warunki przystąpienia do programu

1.    Warunkiem przystąpienia do programu jest skorzystanie z usług Restauracji The Piano, dokonanie zamówienia na kwotę minimum 30,00 zł za osobę za jednorazową konsumpcję dania z karty oraz wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego i przekazanie go kelnerowi Restauracji The Piano. Na tej podstawie zostanie wydana  „KARTA RABATOWA THE PIANO”. Karty mogą być także wydawane poza restauracją - wówczas aktywacji karty należy dokonać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.thepiano.eu
2.    Karty będą wydawane aż do wyczerpania limitu kart.
3.    Do uczestnictwa w programie Program „KARTA RABATOWA THE PIANO” uprawnione są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

IV.    Przywileje i ograniczenia związane z kartą
1.    Karta uprawnia do rabatu maksymalnie dwie osoby.
2.    Karta upoważnia Uczestnika do dziewięciu rabatów w wysokości 20%  oraz do dziesiątego rabatu w wysokości 50%, który przysługuje po wcześniejszym dziewięciokrotnym wykorzystaniu rabatu w wysokości 20%.
3.    Zrealizowanie rabatu będzie potwierdzone poprzez przybicie pieczątki w odpowiednim polu rabatowym.
4.    Zebranie 10 zrealizowanych kart uprawnia do odbioru karty VIP The Piano ze stałą zniżką w wysokości 30%.
5.    Warunkiem przyznania rabatu jest okazanie „KARTY RABATOWEJ THE PIANO” obsłudze Restauracji przed wydrukiem rachunku za usługę oraz dokonanie zamówienia dania z karty na kwotę minimum 30,00 zł za jedną osobę.
6.    Rabat nie działa wstecz.
7.    Rabat cenowy dotyczy dań z karty menu aktualnie obowiązującej w Restauracji z wyłączeniem alkoholi oraz napoi.
8.    Rabat nie ma zastosowania w przypadku imprez okolicznościowych o charakterze zorganizowanym typu: chrzciny, komunie, urodziny, wesela, bankiety, szkolenia, konferencje i inne.
9. Rabat nie obejmuje zestawu "danie dnia".
10.    Uczestnik może zrealizować tylko jeden rabat w ciągu jednego dnia.
11.    Rabat z „KARTY RABATOWEJ THE PIANO” nie łączy się z żadnymi innymi dodatkowymi akcjami promocyjnymi oraz rabatami, w tym także hotelowymi.
12.    Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą czy bankomatową ani nie zastępuje żadnej innej formy płatności.

V.    Zakończenie programu
1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.
2.    Organizator w przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu zobowiązany jest do umieszczenia informacji w widocznym miejscu w lokalu oraz na stronie internetowej.

VI.    Zmiany regulaminu Programu

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Programu w każdym momencie.
2.    Zmiany regulaminu w tekście ujednoliconym zostaną opublikowane na stronie internetowej www.thepiano.eu.
3.    W przypadku zakończenia programu lub zmian regulaminu Uczestnikom Programu nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Organizatora.REGULAMIN „KARTY RABATOWEJ THE PIANO”
1.    Organizatorem programu „KARTA RABATOWA THE PIANO” jest Restauracja The Piano  P.P.H.U. Imbis Serwis sc, z siedzibą
w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 87C, zwana dalej „Organizatorem”.
2.    Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania „KARTY RABATOWEJ THE PIANO” oraz określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, zwanego dalej „Uczestnikiem”.
3.    Treść Regulaminu oraz każda zmiana Regulaminu jest udostępniana w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.thepiano.eu
II.    Postanowienia ogólne
1.    Program „KARTA RABATOWA THE PIANO” przeznaczony jest dla klientów Restauracji The Piano oraz gości Hotelu Bytom Prime, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio w hotelu (mailowo, telefonicznie lub osobiście).
2.    Program „KARTA RABATOWA THE PIANO” realizowany jest od 15.02.2016r.
3.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych oraz na ich wykorzystanie do celów promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.
4.    Administratorem danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych programu jest Restauracja The Piano  P.P.H.U. Imbis Serwis sc, z siedzibą w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 87C.
III.    Warunki przystąpienia do programu
1.    Warunkiem przystąpienia do programu jest skorzystanie z usług Restauracji The Piano lub Hotelu Bytom Prime,  wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego i przekazanie go kelnerowi Restauracji The Piano lub recepcjonistce Hotelu Bytom Prime. Na tej podstawie zostanie wydana  „KARTA RABATOWA THE PIANO”. Karty mogą być także wydawane poza restauracją - wówczas aktywacji karty należy dokonać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.thepiano.eu
2.    Karty będą wydawane aż do wyczerpania limitu kart.
3.    Do uczestnictwa w programie uprawnione są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
IV.    Przywileje i ograniczenia związane z kartą
1.    Karta uprawnia do rabatu maksymalnie dwie osoby.
2.    Karta upoważnia Uczestnika do dziewięciu rabatów w wysokości 20%  oraz do dziesiątego rabatu w wysokości 50%, który przysługuje po wcześniejszym dziewięciokrotnym wykorzystaniu rabatu w wysokości 20%.
3.    Zrealizowanie rabatu będzie potwierdzone poprzez przybicie pieczątki w odpowiednim polu rabatowym.
4.    Zebranie 10 zrealizowanych kart uprawnia do odbioru karty VIP The Piano ze stałą zniżką
w wysokości 30%.
5.    Warunkiem przyznania rabatu jest okazanie „KARTY RABATOWEJ THE PIANO” obsłudze Restauracji przed wydrukiem rachunku za usługę oraz dokonanie jednorazowego zamówienia potraw z karty dań na kwotę minimum 30,00 zł za jedną osobę.
6.    Rabat nie działa wstecz.
7.    Rabat dotyczy wyłącznie dań z karty menu aktualnie obowiązującej w Restauracji z wyłączeniem alkoholi oraz napoi.
8.    Rabat nie ma zastosowania w przypadku imprez okolicznościowych o charakterze zorganizowanym typu: chrzciny, komunie, urodziny, wesela, bankiety, szkolenia, konferencje i inne.
9.    Rabat nie obejmuje zestawu „danie dnia”.
10.    Uczestnik może zrealizować tylko jeden rabat w ciągu jednego dnia.
11.    Rabat z „KARTY RABATOWEJ THE PIANO” nie łączy się z żadnymi innymi dodatkowymi akcjami promocyjnymi oraz rabatami, w tym także hotelowymi.
12.    Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą czy bankomatową ani nie zastępuje żadnej innej formy płatności.
V.    Zakończenie programu
1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.
2.    Organizator w przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu zobowiązany jest do umieszczenia informacji
w widocznym miejscu w lokalu oraz na stronie internetowej.
VI.    Zmiany regulaminu Programu
1.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Programu w każdym momencie.
2.    Zmiany regulaminu w tekście ujednoliconym zostaną opublikowane na stronie internetowej www.thepiano.eu.
3.    W przypadku zakończenia programu lub zmian regulaminu Uczestnikom Programu nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Organizatora.

  • Wesela

    najlepsze na Śląsku

    więcej

Ładowanie...